اخبار سایت

توجه توجه

جديد ترين اثر استاد محقق داماد از چاپ خارج شد: باز خواني فقهی امربه معروف، نهی از منكر و اجرای حدود

نمايشگاه بين المللی كتاب

دانشيان ارجمند ازغرفه مركز نشرعلوم اسلامی در سی امين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران ديدن فرماييد. سالن C1 غرفه ٢٨٩

السلام علی بضعه الرسول

به مناسبت ایام فاطمیه طبق سنت سنواتی روزهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲(سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه) از ساعت ۱۶ تا ۱۸ جلسه ذکر مناقب اهل بیت(ع) در محل زیر برقرار است. شرکت...