اخبار مرکز نشر علوم اسلامی

به مناسبت ایام عزای حضرت زهرا (ع) مجلس سوگواری در روزهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ اسفندماه از ساعت ۱۶ برقرار است.

درس تفسیر استاد محقق داماد پنج شنبه ۱ بهمن ماه از ساعت ۱۷ برقرار است.

درس تفسیر استاد محقق داماد پنج شنبه ۳ دی ماه از ساعت ۱۷ برقرار است.

درس تفسیر استاد محقق داماد پنج شنبه ۵ آذر ماه از ساعت ۱۷ برقرار است.

درس تفسیر استاد محقق داماد پنج شنبه ۳۰ مهرماه مصادف با شب تاسوعای حسینی از ساعت ۱۷ برقرار است.

ضمن تبریک عید ولایت کبرای حضرت مولی (ع) درس تفسیر استاد محقق داماد ۹ مهرماه از ساعت ۱۸ برقرار است.