درباره مرکز

درباره مرکز نشر علوم اسلامی:

در سال ۱۳۶۱ به همت حضرت آیت اله دکتر سید مصطفی محقق داماد به منظور نشر معارف و اندیشه های اسلامی از طریق تالیف، تحقیق، و تشکیل مباحث بحث و گفتگو تاسیس شد و تا کنون در روزهای هفته جلسات و محافل علمی در زمینه مباحث مختلف فقه ، اصول فلسفه ، حقوق مدنی ، فلسفه حقوق ، تفسیر قرآن مجید تشکیل می شود. شرکت در جلسات با ثبت نام و دعوت انجام می گیرد. این مرکز کاملا مستقل و به هیچ گروه و حزب و ارکان دولتی وابسته نمی باشد.