درس های مکتوب و مقالات

«شیفتگان قدرت و تشنگان خدمت»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«سهروردی ؛ شهید تکفیر»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«سخنرانی آیت الله دکتر محقق داماد بمناسبت روزجهانی صلح»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«مقاله خشونت و افراطی گری – ترجمه شده»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«مقاله خشونت و افراطی گری - زبان اصلی»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«سهروردی در دادگاه جهل مقدس»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«وقف مودّت آمیز»

فرمت فایل: PDF
دانلود