درس های مکتوب و مقالات

«مقاله خشونت و افراطی گری - ترجمه شده»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«مقاله خشونت و افراطی گری - زبان اصلی»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«سهروردی در دادگاه جهل مقدس»

فرمت فایل: PDF
دانلود


«وقف مودّت آمیز»

فرمت فایل: PDF
دانلود