فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ

شما ممکن است این را هم بپسندید