فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَهِ

شما ممکن است این را هم بپسندید