اخبار مرکز

توجه توجه

جدید ترین اثر استاد محقق داماد از چاپ خارج شد: باز خوانی فقهی امربه معروف، نهی از منکر و اجرای حدود

نمایشگاه بین المللی کتاب

دانشیان ارجمند ازغرفه مرکز نشرعلوم اسلامی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیدن فرمایید. سالن C1 غرفه ٢٨٩

سوره مومنون

درس تفسیر استاد محقق داماد پنجشنبه ۹۶/۰۲/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰ برقرار می باشد.